søndag 6. september 2009

Velkommen til Sykkelguttene


Drømmen om å sykle Norge på langs....

Vi er to brødre, Enok 39 år bosatt i Bergen og Yngve 37 år bosatt på Vigmostad/Kyrehaven i Lindesnes kommune. For et par år siden ymtet jeg (Enok) frempå om at jeg kunne tenke meg å sykle strekningen Nordkapp - Lindesnes. Min bror svarte da:"det kunne jeg også ha tenkt meg...."
Våre representative koner lo av oss og mente at dette var å ta vel hardt i.
To godt voksne karer, en gjennomtrent og undertegnede relativt utrent, vil vise at dette ikke bare er store ord, men faktisk lar seg gjennomføre.
Vi ble enige om at "et lite stykke Norge" skal legges til sommeren 2010 og vi har satt av tre uker til turen.


Bloggen er i all hovedsak ment å være en dagbok fra turen vår, med daglige innlegg og bilder. I tillegg kan den kanskje fungere som idèbank og inspirasjon for andre som ønsker å legg ut på samme strekning.
Dersom du er innom bloggen, ville det være hyggelig om du legger igjen en hilsen eller tips til turen vår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar